Regler for klub- og championatspokaler


- Husk at TILMELDE til championatslistefører! RESULTATER FINDES AF LISTEFØRER VIA DRF GO! Linda Regnarsson Christiansen, email: lrj@msrklub.dk
 
Lister for klubpokal og rideskolepokal føres også af Linda Regnarsson Christiansen, email: lrj@msrklub.dk. DISSE FØRES AUTOMATISK UDEN TILMELDING.
 
 
Regler for championatslister og klubpokal gældende fra 2021:


Midtsjællands Rideklub uddeler 5 pokaler til de ryttere i klubben, som opnår flest point på de respektive championatslister; Rideskolepokal, klubpokal (dressur), championatspokal (dressur), part-pokal (dressur) og spring-pokal.

Man optjener kun point i klasser med minimum tre starter, og man skal have opnået en placering. Der skal være mindst tre på listen før en pokal uddeles.

Listen opgøres over ekvipager, dvs. point opnået på forskellige heste tælles ikke sammen (rideskole-pokalen undtaget).

Hvis to ekvipager har samme point, vinder den der har opnået flest førstepladser. Er rytterne stadig lige tæller i dressur: de opnåede procenter, og i spring: antallet af fejl i hovedrunder.

Skulle flere ekvipager få samme antal point i dressur, vinder den, der har højeste gennemsnit udregnet på følgende måde: Der udregnes hvor stor en procentdel af højeste karaktersum ekvipagen har opnået i hver enkelt klasse. Derefter tages gennemsnit af disse procentdele.

Skulle to ekvipager få samme antal point i spring, vinder den, der har mindst fejl i hovedspringningen. Står man herefter lige, gælder fejl i omspringningen og sidst tid.

Det er kun pointgivende hvis man starter for Midtsjællands Rideklub. (dvs. Københavnsmesterskaber tæller ikke).

MAN HAR PLIGT TIL STRAKS AT AFLEVERE POKALEN HVIS MAN IKKE LÆNGERE ER MEDLEM AF MSR


 Pointene uddeles som følger:

1. pl. = 10 point

2. pl. = 8 p

3. pl. = 6 p

4. pl. = 4 p

5. pl.og følgende placeringer. = 2 pKlubpokalen (Klubmesterskab), dressur
Klubpokalen uddeles til den ekvipage, der opnår flest point til Midtsjællands Rideklubs egne D-stævner. Hvis man opnår mere end to resultater til et D-stævne, er det det af de to bedste resultater, der tæller på listen.

Denne liste føres løbende af klubben efter årets tre d-stævner (følger kalenderåret). Julestævnet (E-stævne) tæller ikke med.

Pokalen uddeles til det årlige julestævne.

 
Rideskolepokalen 

Rideskolepokalen uddeles til den rytter, som i løbet af årets tre rideskolestævner har opnået flest point. Denne liste opdaterer klubben selv, og den enkelte rytter behøver ikke selv at indsende resultater. Julestævnet (E-stævne) tæller ikke med.

Pokalen uddeles til det årlige julestævne.
 
Part-pokalen 

Denne pokal uddeles til den ekvipage, der ved årets tre rideskolestævner m. partklassen har opnået flest point. Denne liste opdaterer klubben selv, og den enkelte rytter behøver ikke selv at indsende resultater. Julestævnet (E-stævne) tæller ikke med.

Pokalen uddeles til det årlige julestævne.


Distrikts-/landsdressurpokalen (championatspokalen)

Denne pokal uddeles til den ekvipage, der har opnået flest point til landets distrikts- og landsstævner, samt FEI-stævner Landsstævneresultater ganges op med koefficient 2. FEI-stævne-resultater ganges op med koefficient 3. Kun pointgivende placeringer (DRF point) tæller med. (dvs. f.eks. sværhedsgrad 0, samt holdmesterskaber tæller ikke med).

Denne liste følger kalenderåret.


Springpokalen 

Spring pokalen uddeles til den ekvipage, som har opnået og indsendt flest point til championatslisteføreren. Disse point kan opnås til både D, C og B- stævner.

Rytteren har selv ansvaret for, at indsende point senest to måneder efter resultatet er opnået, ellers kan man ikke forvente at få pointene med på listen.

Denne liste følger kalenderåret.

 
- Stævneudvalget Aktuelt

Sponsorer

Nyheder

Arrangementer

Midtsjællands Rideklub

Jonstrupvej 3
4320 Lejre
Tlf. 40 30 59 89
Email: info@msrklub.dk