Mindeord for Gert Obel Jepsen 
 
Midtsjællands Rideklub har mistet sin formand gennem 15 år. Gert Obel Jepsen døde mandag den 3. februar 2014.

Gert var meget aktiv både som rytter, dommer, stævnearrangør og ikke mindst gør-det-selv-mand. Som formand for klubben har Gert udviklet klubben til en velfungerende klub med fokus på både bredde og elite. Ved siden af sit virke som formand for rideklubben, har Gert også haft tillidsposter i Dansk Ride Forbund, bl. a. som medlem af distriktsbestyrelsen og stævnekoordinator for distrikt 3. 

Sikkerheden blandt både rideskole-og privatryttere har altid haft Gerts opmærksomhed. Det udmøntede sig bl. a. i, at klubben har tilbudt gratis ryttermærkeundervisning til alle medlemmer.

I årenes løb har rideklubben afholdt et stort antal rideskole-, klub- og distriktsstævner samt  et par landsstævner. Stævner hvor Gert har været manden, der omhyggeligt forberedte stævnerne og havde det store overblik på stævnedagene. Intet har været overladt til tilfældighederne. Resultatet af Gerts kæmpe indsats er, at klubben i dag nyder stor respekt for stævneafviklingen hos såvel dommere som ryttere.

Også andre former for hestekræfter havde Gerts interesse. Han var den glade indehaver af op til flere Land Rovers, nye såvel som gamle. Det har altid været en stor fornøjelse for ham, når han til distriktsstævner har kunnet anvende Land Roverne som dommerhuse. Hvem vil ikke komme til at savne den røde brandbil ?

Stævnesekretitariatet har Gert udviklet fra to regnemaskiner med strimmel til et velfungerende "maskineri" der i dag råder over det nødvendige IT-udstyr og lidt til. Gerts mantra har altid været, "vi skal ikke gå ned på udstyr"

Gert vil bl.a. blive husket som den stille, lune og engagerede formand, der altid var klar til at give en hjælpende hånd.

Gert efterlader både et stort savn og et værdifuldt fundament for klubbens fortsatte succes. Vi vil gøre vores bedste for at býgge videre på det fundament , vi nu overtager.

Vores tanker går til Gerts familie i en svær tid.

Gert vil være savnet.

Aktuelt

Sponsorer

Nyheder

Arrangementer

Midtsjællands Rideklub

Jonstrupvej 3
4320 Lejre
Tlf. 40 30 59 89
Email: info@msrklub.dk